PREKIŲ GRAŽINIMAS

1. GRAŽINAMOS PREKĖS

1.1. Prekės laikomos kokybiškomis, jei jos atitinka prekės etaloną: nėra pasibaigęs prekių galiojimo terminas, nėra pažeistos jų pakuotės ar nėra kitų prekių mechaninio pažeidimo ir kokybės trūkumų, prekių sudėtyje nėra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo pirkėjui nėra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės.

1.2. Pirkėjas neturi teisės grąžinti šių prekių:

  • Kokybiškų maisto papildų;
  • Kokybiškų maisto produktų;
  • Kokybiškų prekių, kurias pirkėjas naudojo, pažeidė jų pakuotę, sugadino ar dėl kitų pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekės (prarastos konkrečios prekių dalys ir kt.). Išvardintais atvejais pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes iš pirkėjo vadovaudamasis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.3. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, neatidaryta pakuotė ir kt.) ir negali būti naudotos ar kitaip sugadintos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo gauta iš pardavėjo. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti pirkėjui už prekę sumokėtų pinigų.

1.4. Esant nekokybiškų prekių trūkumams pardavėjas įsipareigoja pašalinti trūkumus. Nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Įsigijęs nekokybišką prekę pirkėjas turi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

2. KUR IR KAIP GRAŽINAMOS PREKĖS

2.1. Prekės gražinamos Lietuvos paštu į UAB „Denpasa“ būstinės adresą Trinapolio g. 11A-68, Vilnius LT-08338, Lietuva. Būtina nurodyti UAB „Denpasa“ telefono numerį +37064707606

2.2. Norėdamas grąžinti prekes pirkėjas turi pateikti prašymą elektroninio pašto adresu info@dietazero.lt ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių įsigijimo dietazero.lt elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjui bus pateikiamas elektroniniu paštu „Prekių gražinimo aktas“, kuriame pirkėjas įsipareigoja nurodyti pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį ir priežastį, dėl ko prekė gražinama.

2.3. Po prašymo gražinti prekes pateikimo, pirkėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų įsipareigoja gražinti pardavėjui prekes kartu su prekių pirkimo dokumentu (PVM sąskaita faktūra).

3. PINIGŲ GRAŽINIMAS

3.1. Jei už įsigytas prekes buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais atsiimant prekes tiesiogiai iš UAB „Denpasa“ būstinės arba sumokant juos kurjeriui prekių pristatymo metu, pirkėjui už prekes sumokėta suma grąžinama grynaisiais pinigais prekių grąžinimo metu arba per 5-14 dienų nuo prekių gražinimo dienos į grąžinimo metu pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

3.2. Jeigu už įsigytas prekes buvo atsiskaityta per elektroninės bankininkystės sistemą ar išankstiniu banko pavedimu, už prekes sumokėta suma grąžinama per 5- 14 dienų nuo prekių gražinimo dienos į mokėtojo banko sąskaitą.

3.3. Pirkėjui grąžinant kokybišką prekę grąžinimo išlaidos bus išskaičiuotos iš grąžinamos sumos. Tuo atveju, jei grąžinama nekokybiška prekė, prekės grąžinimo išlaidas apmokama pardavėjas.

3.4. Tuo atveju jei pirkėjas nurodo klaidingus duomenis būtinus pinigų gražinimui ar kyla kiti nenumatyti atvejai nepriklausomai nuo pardavėjo valios, pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl ilgesnio pinigų gražinimo termino nei numatyta šiose taisyklėse.

3.5. Pardavėjas pasilieka teisę negrąžinti pirkėjui pinigų už gražinamas prekes tol, kol prekės negrąžintos pardavėjui arba kol pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos pardavėjui.