TAISYKLĖS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. www.dietazero.lt internetinė parduotuvė yra nuosavybės teise priklausanti įmonei UAB „Denpasa, kuri yra oficialus www.dietazero.lt prekių pardavėjas.
1.2. UAB „Denpasa“ rekvizitai: buveinės adresas Trinapolio g. 11A, LT-08338, Vilnius, juridinio asmens kodas 304541230, PVM mokėtojo kodas LT100010960715.
1.3. Pirkėju įvardinamas asmuo, kuris užsisako prekes www.dietazero.lt elektroninėje parduotuvėje, apmoka užsakymą ir yra galutinis prekių gavėjas bei vartotojas.
1.4. www.dietazero.lt elektroninės parduotuvės taisyklės nustato vartotojams bendrąsias naudojimosi sąlygas ir yra reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjas su šiomis taisyklėmis sutinka registruodamasis ir pirkdamas interneto parduotuvėje www.dietazero.lt. Ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šių taisyklių vykdymo, susijęs su jomis, taisyklių pažeidimo ar galiojimo atveju yra sprendžiami derybų būdu arba sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
1.5. UAB „Denpasa“ gali laikinai arba iš viso nutraukti www.dietazero.lt elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešus pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.
1.6. Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
1.7. Pirkėjas turi teisę susisiekti su elektroninės parduotuvės administracija telefonu ir elektroninio pašto adresu, nurodytu www.dietazero.lt elektroninės parduotuvės kontaktų skiltyje. Atsakymas į Pirkėjo kreipimąsi pateikiamas per 10 darbo dienų.
1.8. Pardavėjas turi teisę susisiekti su pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ir telefono numeriu.
1.9. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Elektroninėje parduotuvėje www.dietazero.lt pateikiamos taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
1.10. Kilus problemoms dėl www.dietazero.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės pirkėjas gali pateikti prašymą arba skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, esančiai adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainė www.vvtat.lt, el. pašto adresas p.tarnyba@vvtat.lt, telefonas 852626751,
1.11. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

2. REGISTRACIJA IR TAISYKLĖS

2.1. Registracija internetinėje Dieta Zero parduotuvėje

2.1.1. Norėdamas užsisakyti prekes iš www.dietazero.lt elektroninės parduotuvės, pirkėjas turi prisijungti prie savo elektroninio pirkimo paskyros arba pasirinkti pirkimo be registracijos funkciją. Jeigu pirkėjas iki užsisakydamas prekes nėra užpildęs pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje esančios anketos, užsakymo įvykdymui pirkėjas būtinus duomenis turi pateikti prieš prekių užsakymo patvirtinimą.
2.1.2. Registracijos arba užsakymo atlikimo metu pirkėjui suteikiama išsami galimybė susipažinti su taisyklėmis, taikomomis www.dietazero.lt elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su elektroninės parduotuvės taisyklėmis ir privatumo politikos nuostatomis, suprato ir įsipareigoja jų laikytis bei prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus ir atsakomybę. Tuo atveju jei pirkėjas nėra pilnai susipažinęs su pateiktomis taisyklėmis, UAB „Denpasa“ neprisiima jokios atsakomybės dėl nepakankamo pirkėjo informuotumo.
2.1.3. UAB „Denpasa“ patvirtina pirkėjui, kad vykdo veiklą laikantis visų nurodytų taisyklių esančiu elektroninėje parduotuvėje www.dietazero.lt. Tai apima privatumo politikos nuostatas, prekių pardavimą, tinkamą įpakavimą ir pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
2.1.4. UAB „Denpasa“ pasilieka teisę keisti elektroninės parduotuvės www.dietazero.lt taisykles be išankstinio perspėjimo ir neįsipareigoja informuoti pirkėjo apie pakeitimus. Taisyklių įsigaliojimas apibrėžtas 1.9. punkte.
2.1.5. UAB „Denpasa“ pasilieka teisę atsisakyti vykdyti arba gali riboti užsakymus ir registracijų skaičių. Esant iš pirkėjo pusės elektroninės parduotuvės taisyklių arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimams, UAB „Denpasa“ turi teisę be įspėjimo apriboti pirkėjo naudojimąsi elektronine parduotuve arba išvis panaikinti pirkėjo registraciją.
2.1.6. Po registracijos elektroninėje parduotuvėje pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo veiksmus ir atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus pirkėjo prisijungimo duomenimis. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant pranešti www.dietazero.lt klientų aptarnavimo skyriui elektroniniu paštu info@dietazero.lt arba shop@dietazero.lt.

2.2. Registruotų Dieta Zero vartotojų privilegijos

Registruoti www.dietazero.lt elektroninės parduotuvės vartotojai turi šias privilegijas:
2.2.1. Sekti užsakymų vykdymo būklę ir peržiūrėti įsigytų prekių istoriją;
2.2.2. Gauti informaciją apie vykdomas akcijas, nuolaidas ir naujas prekes;
2.2.2. Kiekvieną kartą apsiperkant gauti 5% kaupiamąją nuolaidą nuo išleistos pinigų sumos, kurią galėtų atsiskaityti už pirkinius;
2.2.3. Atsižvelgiant į bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), UAB „Denpasa” suteikia vartotojams galimybę pašalinti visus savo paskyros duomenis iš elektroninės parduotuvės https://www.dietazero.lt duomenų bazės. Tam būtina pateikti laisvos formos prašymą elektroniniu paštu shop@dietazero.lt

2.3. Pirkėjų amžiaus

2.3.1. Dieta Zero maisto papildai parduodami tik asmenims sulaukusiems 18 metų, todėl elektroninėje parduotuvėje www.dietazero.lt registruotis turi teisę asmenys ne jaunesni nei 18 metų amžiaus. Kilus įtarimui dėl pirkėjo amžiaus, UAB „Denpasa” pasilieka teisę reikalauti pirkėjo tapatybę patvirtinančio dokumento.
2.3.2. Įsigydamas prekes internetu ir sutikdamas su taisyklėmis pirkėjas patvirtina, kad paskyroje nurodyta informacija yra teisinga, pirkėjas yra veiksnus ir jo veiksnumas nėra apribotas.
2.3.3. Už paskyroje pateiktą melagingą informaciją atsako pirkėjas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

3. PREKIŲ ĮSIGIJIMAS

3.1. Vartotojų teisių direktyva
www.dietazero.lt elektroninė parduotuvė remiasi 2014 m. birželio mėn. įsigaliojusia Vartotojų teisių direktyvos (2011/83/ES) reikalavimais dėl vartotojų teisės apsaugos, kurie yra taikomi įsigyjant prekes nuotolinės prekybos būdu: internetu, telefonu, paštu ir kt.. Išsamią informaciją apie pasikeitusias direktyvos nuostatas rasite čia…

3.2. Dieta Zero prekių įsigijimo būdai
3.2.1. Užsakant prekes UAB „Denpasa” priklausančioje elektroninėje parduotuvėje www.dietazero.lt
3.2.1. Užsakant prekes internetiniu arba telefoniniu pokalbiu su www.dietazero.lt elektroninės parduotuvės klientų aptarnavimo skyriumi ir elektroniu paštu shop@dietazero.lt; info@dietazero.lt;
3.2.1. UAB „Denpasa“ partnerių mažmeninės prekybos tinkluose, nurodytuose www.dietazero.lt elektroninės svetainės skiltyje Partneriai. Pažymima, kad UAB „Denpasa“ neatsako už prekių asortimentą, esantį partnerių mažmeninės prekybos tinkluose.

3.3. Užsakymo įvykdymas
3.3.1. Prekių pirkimas ir pardavimas laikomas įvykęs nuo tos akimirkos, kai pirkėjas savo elektroninio pašto adresu, nurodytu pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje, gauna pranešimą apie užsakymą ir patvirtinimą, kad apmokėjimas sėkmingas bei užsakymas įvykdytas.
3.3.2. Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo pardavėjo banko sąskaitoje momento.

3.4. Užsakymo klaidos
3.3.1. Jei po užsakymo patvirtinimo pastebėjote klaidų, kuo skubiau susisiekite Dieta Zero elektroninėje parduotuvėje nurodytu UAB „Denpasa“ telefonu arba el. paštu shop@dietazero.lt ir info@dietazero.lt.